چهارشنبه 23 خرداد 1403

تبلیغات

تصویر تصادفی

04.jpg

برگزاری آزمون انجمن خوشنویسان قزوین

آزمون انجمن خوشنویسان قزوین همزمان با آزمون سراسری خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران در روزهای پنج شنبه وجمعه 26 و27 دیماه در انجمن خوشنویسان قزوین برگزار گردید.

 در این آزمون تعداد 76 نفر خانمها و60 نفراز آقایان هنرجو شرکت داشتند .این آزمون در دو بخش حضوری ومتفرقه شرکت نمودند.هنرجویان باید با معرفی استادان خود در آزمون شرکت نموده ومیتوانند پس از قبولی در هر دوره گواهینامه خود را از انجمن خوشنویسان ایران دریافت نمایند.
سوالات این دوره به تفکیک دوره :
مقدماتی :    مبادا سواد وفا گرد گیرد
متوسط : به نام خداوند گردان سپهر
خوش : بر آسمان ادب ومشتری نبود           چواستاد گرانمایه خانلری نبود


نستعلیق عالی :
توبدین قامت وبال ناساز            به چه فن یافته ای عمر دراز
چیست سرمایه ی این عمر دراز        رازی اینجاست توبگشا این راز
کتابت عالی : تبلیغات سیاسی ،اجتماعی باعنوان (جهان بینی )در همه شئون زندگی از جمله زبان رخنه کرده وازآن سلاح برای مبارزه طبقاتی ساخته بود.
اصطلاحی که گور کی آن را بکاربرده بود،گاهی بانامی دیگر از طرف دست اندر کاران زبان ادبی تاجیکی عنوان می شد .
شکسته عالی :
در اندرون من خسته دل ندانم کیست              که من خموشم واودرفغان ودر غوغاست
مرا به کار جهان هرگز التفات نبود               رخ تودر نظر من چنین خوشش آراست


نستعلیق ممتاز :
سرت به تاج سخن فروسروری بخشید         شکوه تاج تورا تاج کیقباد نداشت
به صبح وشام نگویم به جز دریغ دریغ         یکی چنان که توبودی جهان به یاد نداشت
شکسته ممتاز :
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم         هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
سزد که از خانم لعلش زنم لاف سلیمانی        چواسم اعظمم  باشد چه باک از اهرمن دارم
کتابت ممتاز :
درسال 1934 هزاره ی فردوسی درتاجیکستان برگزار شد وگفته های فطرت وعینی باکمی تغییر درمجله بیرق ادبیات سوسیالیستی چاپ شده است .عینی تنها به رابطه ی زبان شاهنامه وتاجیکی اشاره ای ضعیف نموده وفطرت زندگی فردوسی در ایران (یعنی یک شاعر ایرانی )را مطرح کرده بود .در این هنگام دستورالعمل شدیداللحنی از طرف حزب وبا تهدید صادر گردید .درسال 1937 وپس از برگزاری مراسم صد سالگی مرگ پوشکین مجدداًبه سایر کشورهای شوروی اجازه داده شد گاهی آثاری ار ادبای خود را منتشرکنند ودر این راه تاجیکان باید تفاوت بین فارسی وتاجیکی را رعایت نمایند.

مجموعه مطالب

تصویر هفته

 

جستجو

اوقات شرعیکلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن خوشنویسان قزوین می باشد
آدرس: قزوین، خیابان غیاث آباد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه اول
تلفکس: 33686822-028   Email: info@qicc.ir


طراحی و برنامه نویسی: نگارستان هنر معاصر