پنجشنبه 4 مرداد 1403

تبلیغات

تصویر تصادفی

04.jpg

یکهفته باخوشنویسی

کارگاه تخصصی ترکیب بندی چلیپا درخط شکسته نستعلیق برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی انجمن خوشنویسان قزوین درراستای سیاستگذاری انجمن مبنی بر  لزوم تشکیل کارگاههای تخصصی به منظور ایجاد فرصتهای آموزشی وآشنایی هرچه بیشتر خوشنویسان وهنرآموزان با مباحث فنی مراحل تولید آثار هنری عیارمند، کارگاه ترکیب بندی چلیپا درخط شکسته با حضور استاد گوهر همایی روز دوشنبه 12 تیرماه 1402ساعت 18درنگارخانه با نوواقع درچهارراه هشت بهشت برگزارگردید.

وی درابتدا به بیان نکاتی چند پیرامون کیفیت وچگونگی خط کشی چلیپای خط شکسته درقیاس با چلیپای خط نستعلیق پرداخت وگفت: اگردرچلیپای شکسته ابتدا وانتهای سطرهای اول ودوم یا سوم وچهارم را به هم وصل کنیم؛ شکل به دست آمده تقریبا مربع مستطیل است. درحالیکه با رسم این اتصالات درچلیپای نستعلیق، یک شکل کاملا مستطیل خواهیم داشت. استاد همایی درادامه افزود: خط های کرسی درچلیپای شکسته با زاویه 45 درجه رسم می شود. بطوریکه سطراول قاعده یک مثلث متساوی الساقین است که زاویه ساق های آن 45درجه می باشدوخط های دیگر هم به موازات آن رسم می شود. به گونه ای که اگر قلم ما دومیلیمتر باشد؛ فاصله سطرهای اول ودوم ویا سوم وچهارم 14 الی 16نقطه وفاصله سطرهای دوم وسوم 8 نقطه می شود. سپس شرکت کنندگان دریک کار عملی با رسم چلیپای شکسته مباحث تئوری مطرح شده را اجرا نموده وپرسش وپاسخ دراین زمینه ادامه یافت.

دربخش دوم استاد همایی دررابطه با مباحث فنی وتخصصی تحریرچلیپای شکسته به بیان مواردی مانند: محل قرارگیری حرکت تعلیق درسطرچلیپا؛ حرکت هلالی کشیده ومحل مناسب قرارگیری آن درسطر؛ حرکت کشیده نزولی ومحل مناسب قرارگیری آن درسطر؛ اشکال دایره ای وحرکت معکوس به تفصیل پرداخته وبه پرسشهای مطرح شده پاسخ داد. درپایان شایان ذکر است که چاپ نخست کتاب "رهی در چلیپا" تالیف استاد گوهر همایی با مقدمه استاد مجتبی ملکزاده درباره نکات آموزشی چلیپای شکسته، توسط نشر سایه گستر درسال 1401در 1000نسخه وبه تازگی چاپ دوم آن نیز به بازارنشر آمده است. مباحث مطرح شده دراین کارگاه با تشریح کامل ونمونه های متنوع وکاربردی دراین اثر ارزشمند ارائه گردیده ودرفروشگاه انجمن خوشنویسان قزوین موجود میباشد.

گزارش: محسن دانشگرنژاد

 

مجموعه مطالب

تصویر هفته

 

جستجو

اوقات شرعیکلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن خوشنویسان قزوین می باشد
آدرس: قزوین، خیابان غیاث آباد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه اول
تلفکس: 33686822-028   Email: info@qicc.ir


طراحی و برنامه نویسی: نگارستان هنر معاصر