چهارشنبه 19 مرداد 1401

تبلیغات

تصویر تصادفی

06.jpg

محمد مهدی یعقوبیان

متولد: مرداد ماه 1353 شمسی                                                                                                  
کشور:ایران- شهر قزوین
آغاز فعالیت خوشنویسی: دی ماه  1367
دریافت مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران خرداد ماه 1371
دریافت مدرک  استادی از شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران مرداد ماه 1390
اساتید: استاد ابوالحسن محصص مستشاری-استاد محمد احصایی                                     

برخی از عناوین و فعالیتها
برگزیده همایش بین المللی خوشنویسی جهان اسلام ودریافت جایزه ویژه برگزید گان این همایش در بخش گرایشها ی نوین(نقاشی خط) تهران،آبان ماه 1381
تحسین شده پنجمین جشنواره جوان خوارزمی به خاطر ارایه طرح (نقش تکنیک وابتکارات خلاقه درایجاد وآماده سازی بستر خلق یک اثر ناب هنری)تهران آذر ماه 1382
برگزیده جشنواره بین المللی جائزه البرده امارات،بخش نقاشی خط - دبی ،2009
رتبه اول جشنواره دو سالانه بین المللی الملتقی الشارقه لفن الخط العربی در بخش کلاسيک(نستعلیق)-شارجه امارات-فروردین ماه1389
رتبه اول جشنواره بین المللی الجزایردر بخش کلاسیک(نستعلیق)،خرداد ماه1389
برگزيده اولین دو سالانه بین المللی خوشنویسی ایران در بخش گرایشهای نوين خردادماه 1389
  شرکت در اولین همایش بین المللی مصحف شریف عربستان با دو اثر نقاشی خط و نستعلیق فروردین 1390
شر کت در نمایشگاه گروهی  در گالری (توتال آرت ) دبی با سه اثر نقاشی خط وفروش هر سه اثر مرداد ماه 1390
شرکت در نمایشگاه  بین المللی دوسالانه شارجه با 5 اثر نقاشی خط (1 آپریل تا 1جون 2012)
 رتبه اول جشنواره بین المللی الجزایردر بخش معاصر(نقاشی خط)،خرداد ماه1391
راه یابی  به اولین  حراج  بین ا لمللی اپرا در هتل  ریتز  دبی و فروش اثر(22 اکتبر  2012)
حضور  در آرت فر میامی آمریکا با  یک  اثر نقاشی خط وفروش اثر (4 تا 9) دسامبر 2012

راه یابی وفروش اثر( نقاشی خط) در نمایشگاه  
Contemporary Art & Calligraphy- At the Nexus of Painting and Writing
Seoul Calligraphy Museum, Seoul Arts Center
04/05/2013 – 05/05/2013

راه یابی  به  نمایشگاه  گروهی با عنوان(ART OF IRAN) امارات-دبی
In opera gallery DIFC commencing March 19th, 2013

تدریس خوشنویسی کلاسیک و مدرن(گرایشهای نوین خوشنویسی) درآموزشگاه خصوصی و  دانشگاه میر عماد  قزوین. نمایشگاهها
شرکت در بیش از60نمایشگاه گروهی ،استانی-کشوری و بین المللی
و
نمایشگاه انفرادی 6 مورد
-قزوین،نگارخانه عارف،دی ماه 1373
-تهران،گالری سبز، شهریورماه1375
-تهران، فرهنگسرای انديشه،آبان ماه 1376
-قزوین،نگارخانه عارف،اردیبهشت ماه1383
-زیبا کنار، مرکز فرهنگی رفاهی صدا وسیما،فروردین ماه1384
تهران،مرکز فرهنگی هنری صبا،بهمن ماه 1387کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن خوشنویسان قزوین می باشد
آدرس: قزوین، خیابان غیاث آباد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه اول
تلفکس: 33686822-028   Email: info@qicc.ir


طراحی و برنامه نویسی: نگارستان هنر معاصر